Thursday, September 17, 2015


ဒီစာအုပ္ကို နည္းပညာနဲ႔လုပ္ကိုင္စားေသာက္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနသူမ်ားနဲ႔အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း
ျပဳရန္ရည္ရြယ္ထားသူမ်ားကိုအထူးဦးတည္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳမႈေကာင္းမြန္ေစရန္
သင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းမ်ားလည္းေျမာက္မ်ားစြာရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းေငြေၾကးအလြန္ပင္ကုန္သည္အတြက္တကယ္လို႔သင္ဟာ
Android Mobile ဆိုင္ရာ စက္ျပင္ဆရာတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္လိုကဒီစာအုပ္သည္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွကူညီေပးႏိုင္လိမ့္မယ္ဟုက်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္ခင္ဗ်ား


စာအုပ္အမည္....Android စက္ျပင္ဆရာလက္စြဲ
စာေရးဆရာ.....ရဲမင္းေအာင္ (Ray-Electronic)
Size....7.11MB


  Download Here
ဇူးနစ္(နည္းပညာ)
0 comments:

Post a Comment