Tuesday, January 5, 2016


ဘယ္လုိမ်ိဳးProgramming Skillsေတြကသင့္ကို လုပ္ငန္းခြင္၀င္ဖို႕ အာမခံ ခ်က္ေပးႏိုင္ပါသလဲ။ဘယ္အရာေတြကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေၿမာက္ထားမယ္ ဆိုရင္ သင့္ကိုအုိင္တီကုမၸဏီၾကီးေတြကကမ္းလင့္လို႕ၾကိဳဆိုေနမယ္ ဆိုတာကို သိပါသလား။ေဆာ့ဖ္၀ဲသမားမ်ားအဖို႕ ဘယ္လိုမ်ိဳး Tools ေတြကသူတုိ႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ(ေခတ္နဲ႕ေလ်ာ္ညီၿပီးတကယ့္ကို စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမင့္ၿမင့္ၿမင့္မားမားနဲ႕ အသံုးခ်ႏိုင္မယ့္)ကို ၿဖည့္ဆည္း ထားရမလဲ၊စူးစိုက္စြာလိုက္စားသင့္သလဲဆိုတာေတြကိုေဖာ္ၿပလုိက္ပါတယ္။

Programmer မ်ားအဖို႕ ဘယ္လိုမ်ိဳး Skills ေတြကရွိထားဖို႕အေရးတၾကီး လုိအပ္သလဲဆိုတာကို သိထားမယ္ဆိုရင္ သူတို႕ေလွ်ာက္ရမယ့္ လမ္းက ပိုမိုၿမန္ဆန္မွာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ Programming Language ေပါင္းမ်ားစြာရွိရာ အားလံုးကိုသိဖို႕၊တတ္ဖို႕ေတာ့မလိုအပ္ပါဘူး။သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ Languageမ်ားကေတာ့ Essentialအၿဖစ္သိကိုသိ၊တတ္ကိုတတ္ရမွာပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာProgramming Languageေတြကေတာ့ အေသးစိတ္ကို သိကၽြမ္းနားလည္ဖို႕လုိအပ္ပါတယ္။မတူညီတဲ့Project သေဘာ သဘာ၀မ်ား အရ လုိက္ဖက္တဲ့ Toolsမ်ားကိုသူ႕ေနရာနဲ႕သူ အံ၀င္ခြင္က် အသံုးခ် တတ္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

ယခုေဖာ္ၿပမယ့္ Skill မ်ားကေတာ့ indeed.comနဲ႕ cio.com တို႕ရဲ႕ စနစ္တက်ၿပဳလုပ္ထားတဲ့ သုေတသနမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိလာခဲ့တဲ့ Reportပဲၿဖစ္ပါတယ္။အလုပ္ေခၚစာမ်ား၊အလုပ္အကိုင္ရရွိမွဳနဲ႕ လစာ ႏႈန္းထား မ်ားစသည့္အခ်က္အလက္ေပါင္းစံုကို အေၿခခံကာ ေနာက္ဆံုး အႏွစ္ခ်ဳပ္ထြက္ရွိလာခဲ့သည့္စစ္တမ္းမ်ားလည္းၿဖစ္ပါသည္။ေနာက္ထပ္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု(အနည္းဆံုးေတာ့) ၅ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ကေတာ့ ဒီစစ္တမ္းေတြက မွန္ေနဦးမယ့္အလားအလာရွိပါတယ္။ဘယ္ၿမိဳ႕ေတြကေတာ့ဘယ္လိုမ်ိဳး Skillsရွိတဲ့ သူေတြပိုလိုအပ္သလဲ၊ဘယ္Skillsေတြကလစာႏႈန္းထားနဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ပိုမိုၿမင့္မားသလဲဆိုတာေတြလည္းသိရွိႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ဒီေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႕ေလ့လာလိုက္ၾကရေအာင္။

(1) SQL

ကၽြန္ေတာ္တို႕သံုးစြဲေနတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ၊websiteေတြရဲ႕မ်က္ႏွာၿပင္ေနာက္ကြယ္မွာdatabaseေတြရဲ႕ယႏၱရားၾကီး ရွိပါတယ္။ ဒီdatabaseေတြအတြက္ SQL(Structured Query Language)အေပၚ မ်ားစြာမွီခုိရပါတယ္။Informationေတြကိုထည့္သြင္းဖို႕၊ထုတ္ယူဖို႕၊ၿပဳၿပင္ဖို႕၊တြက္ခ်က္ဖို႕ စသည့္အမ်ိဳးစံုေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာ အားလံုးအတြက္ တကယ့္ကိုအသံုး တည့္ၿပီးမၿဖစ္မေနသိထားတတ္ထားရမယ့္အေရးအၾကီး ေသာ language ၿဖစ္ၿပီးမည့္သည့္Programmar မ်ားအတြက္ မဆုိ မၿဖစ္မေန တတ္ေၿမာက္ကၽြမ္းက်င္ထားဖို႕လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ထိပ္ဆံုးမွရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။ ယခုေပးထားေသာပံုတြင္ လစာ၊အလုပ္ရသည့္အေရအတြက္၊ US ရွိမည္သည့္ၿမိဳ႕မ်ားမွာလုိအပ္ခ်က္ၿမင့္မားသလဲ၊ဘယ္ကုမၸဏီမ်ားကအေခၚ အမ်ားဆံုးလဲဆိုတာေတြကိုေဖာ္ၿပထားပါတယ္။

(2) Java

Write-once-any-where ဆိုတဲ့စကားလံုးနဲ႕နာမည္ၾကီးခဲ့တဲ့ Javaဟာ ဒီေန႕ေခတ္လိုကြန္ပ်ဴတာသာမကအၿခားေသာElectronics divices ေပါင္းစံု ကိုကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္၀ဲထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ေတြနဲ႕အသံုးခ်ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေနရာ တကာမွာအသံုးတည့္တဲ့Languageၿဖစ္သလို Open Sourceလည္းၿဖစ္၊cross platformလည္းrunလုိ႕ရတဲ့အၿပင္ Software Engineering လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ လြယ္လင့္တကူdeveloping,maintainingေတြ လုပ္ႏိုင္မယ့္Object oriented programming သြင္ၿပင္မ်ားနဲ႕ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ languageတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။1995ကတည္းကေတာက္ေလွ်ာက္ယေန႕ေခတ္ထက္ထိတိုင္ေအာင္ developerမ်ားနဲ႕ employerမ်ားၾကားမွာ ေရပန္း အစားဆံုး၊နာမည္အေက်ာ္ဆံုးနဲ႕ အာမခံခ်က္အေပးႏိုင္ဆံုး language တစ္ခုအၿဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိပါတယ္။

(3) HTML

အင္တာနက္ Web siteေတြကိုပင္မတည္ေဆာက္ထားတာ ကေတာ့ HTML(Hyper Text Markup Language) ပါပဲ။ကမၻာတလႊားၿဖန္႕က်က္ ထားတဲ့အင္တာနက္ကြန္ရက္ၾကီးတစ္ခုလံုးအတြက္ စံသတ္မွတ္ထားတဲ့ languageတစ္ခုလည္းၿဖစ္ပါတယ္။ယခုေနာက္ဆံုး HTML5 အထိေရာက္ရွိ လို႕လာခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့သူ႕ရဲ႕ powerဟာထင္မွတ္မထားေလာက္ေအာင္ကို ၾကီးမားသြားပါတယ္။သူ႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြပိုမိုမ်ားၿပားလာသလို ယခင္က third party applicationေတြေပၚမွာမွီခုိခဲ့ရမႈေတြက တၿဖည္းၿဖည္း ေလ်ာ့က်လာၿပီးမိုဘိုင္းOSေပါင္းစံုရဲ႕ appsေတြဖန္တီးဖို႕အထိအားထားလို႕ လာခဲ့ရပါတယ္။HTMLကို JavaScript နဲ႕ CSSတို႕ေပါင္းစပ္လုိက္တဲ့ အခါမွာ ေတာ့ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မွဳရွိၿပီး interactive ၿဖစ္တဲ့webစာမ်က္ႏွာမ်ားကိုဖန္တီး ႏိုင္ပါတယ္။Geolocation, Video နဲ႕ ဂိမ္းမ်ားအတြက္လိုအပ္တဲ့ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား ကိုဖန္တီးႏိုင္မွာၿဖစ္သလိုCSSနဲ႕jQueryတုိ႕ကိုေရာစပ္သံုးစြဲလုိက္တဲ့အခါမွာ ေတာ့ Web siteေတြထဲမွာ hot အၿဖစ္ဆံုးေသာဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္မွာ ပဲၿဖစ္ပါတယ္။

(4) JavaScript

Java Scriptကေတာ့HTMLလုိပဲwebအတြက္အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ေတာ္ရံုတန္ရံုprocessingလုပ္ေဆာင္ဖို႕ လိုအပ္တဲ့ ကိစၥေတြအတြက္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ၾကည့္ေနတဲ့Web Browser မွာrunကာ server side မွာလုပ္ေဆာင္တာထက္ပိုမိုၿမန္ဆန္တဲ့responseမ်ားကိုရရွိႏိုင္ မွာပါ။ မၾကာေသးမီက java script libraryမ်ားကိုအသံုးၿပဳၿပီးဒီဇိုင္းမ်ား အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာဖန္တီးႏိုင္(အသင့္သံုးႏိုင္မယ့္) jQueryလုိမ်ိဳးlibrary ေတြမ်ားစြာေပၚေပါက္လာတာကလည္းJava Scriptကိုပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ အသံုးခ်လာႏိုင္ၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္။

(5) C++

1983 ခုႏွစ္ကBjarneStrousupတီထြင္ဖန္တီးခဲ့တဲ့ C++ဟာ C language အေပၚ အဆင့္ၿမွင့္တင္မွဳေတြမ်ားစြာၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး programming ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခုကိုေဖာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။low-level စြမ္းေဆာင္ရည္ ေတြကို OOP စနစ္မ်ားနဲ႕ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲအစားထိုးလုိက္ႏိုင္ကာOOPရဲ႕ ေခတ္ကိုစေဖာက္ခဲ့တဲ့languageလည္းၿဖစ္ပါတယ္။ Reusable code ေတြကို ၿပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းေၾကာင့္ High-level languageတစ္ခုအၿဖစ္ applicationမ်ားစြာကိုလြယ္ကူလ်င္ၿမန္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တာလည္းၿဖစ္ပါတယ္။ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ရဲ႕ တကယ့္အတြင္းပိုင္းSystemေတြနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာေတာ့Cနဲ႕ C++တို႕ဟာပင္မအသံုးခ်ရတဲ့languageေတြ ပဲၿဖစ္ပါတယ္။မ်ားေသာအားၿဖင့္ဒီLanguageေတြနဲ႕ တိုက္ရိုက္အသံုးခ်ၿပီး Developingလုပ္တာဟာတကယ့္ၾကီးမားလွတဲ့ကုမၸဏီၾကီးေတြမွာၿဖစ္ၿပီး programmerမ်ားအတြက္ကေတာ့ C++ကၽြမ္းက်င္မယ္ဆိုရင္ အၿခားေသာ languageေတြကိုလြယ္လင့္တကူ လ်င္ၿမန္စြာတတ္ေၿမာက္ႏိုင္မွာပါ။ ဥပမာ အားၿဖင့္ C++ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ဟာJava,C#နဲ႕ Object-C languageမ်ားကို လ်င္ၿမန္စြာတတ္ေၿမာက္မွာပဲၿဖစ္ပါတယ္။

(6) C#

C Sharpလုိ႕အသံထြက္တဲ့Object-orientedC#ဟာMicrosoftရဲ႕ .Net libraryေတြနဲ႕ လံုး၀သံုးစြဲႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ Multi –paradigm programming languageပဲၿဖစ္ၿပီးMicrosoftမွ ဖန္တီးခဲ့ၿခင္းလည္းၿဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ တစ္၀ွမ္းအသံုးအမ်ားဆံုးOS ၿဖစ္တဲ့WindowsOSမ်ားအတြက္ေတာ့ C# ဟာပင္မလုိအပ္ခ်က္ languageၿဖစ္ၿပီး cross-platform languageတစ္ခု အၿဖစ္ဒီဇိုင္းခ်ၿပဳလုပ္ထားတာၿဖစ္ပါတယ္။

(7) XML

Extensible Markup Language သို႕မဟုတ္ XMLဟာလည္း HTMLလုိမ်ိဳး markuplanguageတစ္ခုၿဖစ္ၿပီးdataမ်ားကို web စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ေဖာ္ၿပႏုိင္ဖို႕၊transfarလုပ္ႏိုင္ဖို႕၊သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ဖို႕တို႕အတြက္ေပါ့ေပါ့ပါးပါးသံုးစြဲႏိုင္တဲ့formatတစ္ခုပဲၿဖစ္ပါတယ္။XML codeေတြက လူေတြ နားလည္ႏိုင္မယ့္ပံုစံနဲ႕ဖတ္ရွဳႏိုင္ၿပီးစက္ကလည္းinterpret လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

(8) C

Cကေတာ့ဘယ္အခ်ိန္မဆိုထိပ္ဆံုးကရပ္ေနမယ့္languageပဲၿဖစ္ပါတယ္။ဘာလုိ႕လဲဆိုေတာ့ အားလံုးေသာအၿခားနာမည္ၾကီးprogramming language မ်ား (ဥပမာ-C#,Phthon,PHPနဲ႕Perl)တို႕လုိမ်ိဳးGeneral purpose language ေတြရဲ႕မိခင္ၿဖစ္ေနလို႕ပါပဲ။သူ႕ဆီကေနပဲခြဲထြက္ကာစံအၿဖစ္ယူထားတာပါ။

(9) Perl

Perl ကလည္းထြက္ရွိခဲ့တာၾကာပါၿပီ။1987 ခုႏွစ္က Larry Wallကဖန္တီးခဲ့ၿပီး Unix Scripting languageတစ္ခုအၿဖစ္စတင္ခဲ့ပါတယ္။Perlက C, Shell Script,AWK တို႕ရဲ႕featureမ်ားကိုေပါင္းစပ္ၿပီးdeveloperမ်ားအတြက္ ပိုမို လြယ္ကူစြာေရးသားႏိုင္ေစမယ့္text dataမ်ားအၿဖစ္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ဖန္တီး ထားၿခင္း လည္းၿဖစ္ပါတယ္။

(10) Python

High-level OOP languageတစ္ခုၿဖစ္တဲ့ Pythonဟာ Googleရဲ႕ ပင္မ အသံုးၿပဳတဲ့Languageေတြထဲကတစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္ၿပီးပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႕သံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္။pythonကနားလည္လြယ္တဲ့languageတစ္ခုလည္းၿဖစ္ပါတယ္။ code မ်ားကိုတိုတုိေတာင္းေတာင္းနဲ႕ အသံုးခ်ႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။dynamicၿဖစ္တဲ့ languageတစ္ခုလည္းၿဖစ္ပါတယ္

ၿငိမ္းခ်မ္း (B.E-IT)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<<ေအာက္မွာ Click တစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္။>>>
 www.pyaephyo.com


0 comments:

Post a Comment