Saturday, July 30, 2016
Monday, July 25, 2016
Version 5.0 to 5.1.1 ဖုန္းေတြအတြက္ ျမန္မာစာမွန္ဖို႔

Version 5.0 to 5.1.1 ဖုန္းေတြအတြက္ ျမန္မာစာမွန္ဖို႔ ေရးလတ္တရ္ သက္လား  😂 😂 😂  လာလာေမးေနၾကလြန္းလုိ႔ ေရးျဖစ္လုိက္တရ္ tg for sorry Dow...

HUAWEI Y625-U32 IMEI ERROR FIX

♪မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ♪  အခုေနာက္ပိုင္းအျဖစ္မ်ားေနတ့ဲ Huawei y625-u32 ဖန္း၀ဲတင္ျပီ imei ျပသာနာေတြ ျဖစ္ေနက်တ့ဲေဘာ္ဒါမ်ားအတြက္ imei ျပသာနာကိုေျ...